Ove Henning Bakke style=

Ove Henning Bakke

President
Terje Nergård style=

Terje Nergård

Visepresident
Mikal Engvoll style=

Mikal Engvoll

Sekretær
Jon Bjarne Rotneberg style=

Jon Bjarne Rotneberg

Kasserer